R.O. Antiscalant

Antiscalant

Membran yüzeyindeki tıkanmaların nedenleri silika, kalsiyum, magnezyum, sülfat gibi iyonlardır. Kristal tuzların ( CaCO3, SrSO4,CaSO4, BrSO4 gibi…) önleyicisi olarak da tanımlanan antiskalantlar, yüksek kireç ve kirlilik çözme kapasitesi ile, kirliliği azaltarak, membran temizleme süresini uzatır. 

 

Doğru antiskalant kullanımı, membranların tıkanmadan çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır, bu nedenle membran üreticileri de antiskalant kullanımı konusunda kullanıcılara tavsiyelerde bulunmaktadır. 

 

Antiskalant seçimi membran tipine ve uygulanacak ham suya göre seçilmelidir. Her su için aynı antiskalant kullanılmaz. Örneğin Deniz suyu için kullanılan antiskalant ile içeriğinde silikat iyonunun yoğun olduğu kuyu suyunda aynı kimyasal kullanılmaz. 

 

Kullanılacak Antiskalant Özellikleri Ne Olmalıdır? 

Ters Ozmoz sistem verimini arttıran, 

Maximum üretim ↔ optimum operasyonu dengesini sağlayan, 

Membranın ömrünü uzatmak → işletme maliyetlerini düşüren, 

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için yardımcı olan, 

CaCO3, CaSO4, CaF2, Ca3(PO4)2, BaSO4, StSO4, silika ve metal oksitler gibi mineral birikimlerin engellemesini sağlayan, 

Birikintilere sebep olabilecek depozitleri dağıtarak daha temiz membran yüzeylerinin oluşmasını sağlayan, 

Her tür membran ile uyumlu olan, 

Çevre dostu ve tehlikeli bir kimyasal OLMAYAN !!! 

Yüksek kalite standartlarına uygun olarak imal edilen ve İmalatçının ISO 9001/14001 sertifikaları olan, 

Gıda ve İçme suyu uygulamalarında kullanımı uygun olan ve NSF sertifikasına sahip olmalıdır.

 

Nasıl Çalışır? 

Antiskalantlar çökelme tepkimelerini inhibe edici etkiye sahip yüzey aktif maddelerdir. 3 temel çalışma prensibi vardır;

 

Eşik Değer İnhibisyonu; eşik değer inhibisyonu antiskalantin çözeltiyi tam doygun hale getirerek az çözülebilentuzların çökelmesini engeller. Mikroskobik seviyede kristal oluşumusırasında, antiskalant molekülünde bulunan negatif yüklü iyon grupları çözeltide bulunan pozitif yüklü iyon gruplarıyla reaksiyonagirerek kristal oluşumunu engeller.

 

Kristal Modifikasyon; Kristal modifikasyonu, bir antiskalantın var olan kristallerin şeklini deforme ederek daha çökelti yoğunluğununazalmasını sağlar.

 

Dispersiyon; Dispersiyon bir antiskalantın yüksek enerjili anyonik yük oluşturarak Kristal ve kolloidal partiküllerin adsorblamasıdır. Partiküller adsorbant arasında oluşan yüksek enerjili bağlar Kristal büyümesini engeller.

 

 

Teknik Destek ve Servis 

Nitelikli ve kaliteli servis ve mühendislik bilgimiz ile aşağıdaki konularda müşterilerimize destek vermekteyiz; 

Antiskalant Seçim ve Dozaj miktarı için projeksiyon çalışması 

Membran Otopsisi, 

Membran Yıkama Uygulamaları 

Mikrobiyolojik kirlilik kontrolü,

 

Antiskalant Seçim ve Dozaj Programı 

Ham suyunuza en uygun Antiskalant modelini seçmek ve optimum dozaj miktarını belirlemek için “Antiskalant Seçim ve Dozaj Programı” kullanılır. 

Sistem performansını artırmak ve membranlarınızı çözünmüş iyonlardan korunması için bu program ile seçilmiş antiskalantı kullanmak en doğru yöntem olacaktır. 

En uygun Antiskalant seçimi için bazı ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulabilir; 

Ham su analizi 

Su sıcaklığı, 

Ön Şartlandırma ekipmanları, 

Ters Ozmoz Çalışma verimi, 

Ters Ozmoz membran modeli

RO ANTİSKALANT 

RO Antiskalant, deniz suyu uygulamalarında, ağır metal içeren sularda, fosfat içerikli zor sularda CaSO4, organikler, Ca(PO4)3 gibi kristal çökeleklerinin membranı tıkamaması için kullanılması en uygun kimyasaldır.

Son Gelişmeler

Bülten

Duyurular ve Kampanyalardan haberdar olmak için sizde bülten listemize abone olabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Tel       :0282 673 65 72

Fax      :0282 673 65 72

Gsm     :0532 341 82 86

e-posta :sultanuzun@mekkim.com

Kılıçoğlu Danış Towers Dumlupınar Cad. B Blok No:39 ÇORLU/ TEKİRDAĞ