Buhar Kazan Kimyasalları

MEK 100 Buhar Ve Kondes Hattar için Korozyon Önleyici

MEK 100

 

Buhar ve Kondens Hatları için Korozyon İnhibitörü

 

Uygulamalar:

:

Kazanlardaki  HCO3-  anyonları  bozunarak  buhar  hatlarında

 

 

karbonik asit meydana gelmesine yol açarlar. MEK 100,

 

 

buhar hatlarında ortam pH’ını yükselterek H2CO3 oluşumunu ve

 

 

dolayısıyla da korozyonu önlemek için kullanılan sıvı bir kimyasal

 

 

üründür.

 

 

MEK 100’ün bileşimindeki maddeler, FDA tarafından

 

 

173.310 no ile onaylanmıştır. Bu nedenle, MEK 100

 

 

kullanılarak hazırlanan buharın gıda maddeleri ile temasında hiç

 

 

bir sakınca bulunmamaktadır.

Ürünün Tanımı

:

MEK100, uçucu aminlerden meydana gelen sıvı bir

 

 

üründür.

Görünüm

:

Berrak, hafif sarı renkli sıvı.

pH(%1’lik çözelti )

:

Yaklaşık 11,0

Yoğunluk(20°C/68°F)

:

Yaklaşık 1,00 g/cm3

Donma Noktası

:

<0°C

Sudaki Çözünürlüğü

:

Su ile her oranda karışır

Çevreye Olan Etkisi

:

Ürün MSDS’ine bakınız

Ürünün Çalışma Şekli

:

MEK 100’ün çalışma mekanizması aşağıdaki şekilde

 

 

özetlenebilir:

 

 

a.  HCO3’ün bozunma ürünü olan CO2’i buhar hattında nötralize

 

 

eder

 

 

b.  Buhar ve kondens hatlarının pH’ını 8.3’ün üzerine çekerek

 

 

CO2’nin H2 ile reaksiyona girip H2CO3 oluşturmasını engeller.

 

 

c.  Metal yüzeyler üzerinde ince bir film tabakası oluşturmak

 

 

suretiyle su içerisinde çözünmüş halde bulunması muhtemel

 

 

olan O2 gazının metal yüzeylerde korozyona yol açmasını

 

 

önler.

 

 

Dozaj

:

MEK 100’ün kullanım dozu HCO3 konsantrasyonu, kazan

 

 

suyunun taşınması, su-buhar seperatörlerinin iyi çalışması gibi değişik parametrelere bağlıdır.

 

 

 

 

 

 

The Food and Drug Administration (FDA)’nın 173.310 onay

 

 

numaralı  kuralı  uyarınca,  MEK 100’un  buhardaki

 

 

konsantrasyonu 100 g/m3’ün altında olmalıdır.

Uygulama

:

MEK 100 su ile seyreltilmeden konsantre olarak sisteme

 

 

beslenebileceği  gibi,  demineralize  su  ile  seyreltilerek  de

 

 

kullanılabilir. Ürün, BFWP’nin emiş yönünden ya da buhar

 

 

Drum’ına

direkt olarak beslenebilir. Ürünün verimli çalışması için

 

 

en uygun yöntem buhar kolektörüne direkt olarak beslenmesi

 

 

olmasına rağmen, bu dozlama şekli çok pahalı bir yöntemdir. Bu

 

 

nedenle sözü edilen diğer iki nokta tercih edilir.

 

 

MEK 100’ün alkali bazlı bir ürün olması nedeniyle

 

 

dozlama ekipmanlarının PE veya PVC malzemeden yapılmış

 

 

olması gerekmektedir.

Analiz

:

MEK 100’ün analiz ve performansı için kondens dönüş

 

 

suyunun

pH’ının min. 8.3 olması gerekmektedir. Sistemde

 

 

çözünmüş halde bulunan Fe konsantrasyonu da, kazandan buhar

 

 

hattına bir taşınma yoksa <0,09 g/m3 olmalıdır.

Taşıma ve Depolama

:

Ürün, orijinal ambalajında ve maksimum sıcaklığı 30oC olan

 

 

kapalı ortamlarda depolanmalıdır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi

 

 

için ürün MSDS’ine bakınız.

Ambalaj

:

25 kg bidon / 220 kg varil / 1.100 kg konteyner.

 MEK 110 Buhar Kazanı Deposit Ve Korozyon İmhibitör

 

MEK 110 

Kazan Suyu Şartlandırması için Oksijen Tutucu ve Sertlik Stabilizatörü

 

 

 

Uygulamalar:

MEK 110, kazan suları ve kazan besi sularında oksijen tutucu

 

ve sertlik stabilizatörü olarak kullanılan sıvı bir üründür. Bu ürün,

 

çalışma basıncı 40 Bar’a kadar olan kazanlarda kullanılır.

 

MEK 110 tamamen uçucu olmayan maddelerle formüle

 

edilmiştir. Bu nedenle, MEK 110 yüksek kalitede buhar elde

 

edilen su-buhar çevrimlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

 

MEK 110’nin bileşimindeki maddeler, FDA tarafından 173.310

 

no ile onaylanmıştır. Bu nedenle, MEK 110 kullanılarak

 

hazırlanan buharın gıda maddeleri ile temasında hiç bir sakınca

 

bulunmamaktadır.

Ürünün Tanımı:

MEK 110, içerisinde organik ve inorganik fosfatların, oksijen

 

tutucuların ve polikarboksillik asitlerin bulunduğu komple bir sıvı ürün

 

olarak formüle edilmiştir.

Görünüm

:Sıvı.

pH(%1’lik çözelti )

:>6.5

Yoğunluk(20°C/68°F)

:yaklaşık 1.20 g/cm3

Donma Noktası

:<0oC

Sudaki Çözünürlüğü

:Su ile her oranda karışabilir.

Çevreye Olan Etkisi

:Ürünün MSDS’ine bakınız.

Toplam PO43- İçeriği

:% 4.7 ± 0.5

Toplam SO32- İçeriği

:% 9.2 ± 0.5

Çalışma Şekli :

MEK 110’yi oluşturan bileşiklerin dispersiyon ve stabilizasyon

 

oluşturucu etkileri, kazan içerisinde sertlik oluşturabilecek moleküllerin

 

kristal  yapılarını  bozup  amorf  hale  getirerek  (Threshold  Effect)

 

kazanlarda sert depozitlerin oluşumunu engeller. Amorf hale gelen bu

 

depozitler, kazanların alt veya üst blöflerinden normal yollarla atılır ve

 

dolayısıyla sistemdeki ısı transferini etkilemeleri önlenir.

 

MEK 110’nin bileşiminde yer alan oksijen tutucu özellikteki

 

bileşikler, kazanda ve kazan besi suyunda çözünmüş halde bulunan O2

 

gazını tutarak sistemlerde olası korozyonu minimize ederler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dozaj :                       MEK 110’in dozunun ayarlanmasında kazan besi suyunun sıcaklığı, konsantrasyon sayısı, besi suyunun toplam sertlik derecesi gibi birçok faktör rol oynar.

 

Genel olarak (PO4)- 2’nin kazan suyundaki konsantrasyonu min. 10-20 g/m3 olmalıdır. Bu nedenle, MEK 110 için kullanım dozu hesaplanırken, bu değer göz önüne alınmalıdır.

 

Eğer sistemde dearatör iyi çalışmıyor ya da sıcaklık <100oC ise, sisteme ilave olarak MEK 110 beslenerek önlem alınmalıdır.

 

Uygulama :               MEK 110’nin su ile seyreltilmeden kullanılması tercih edilir. Ürün sisteme otomatik pompa yardımıyla, kazan besi suyuna oransal olarak ve kazan besi suyu pompalarının emiş tarafından dozlanır.

 

Analiz :                      MEK 110’nin kazan içerisindeki konsantrasyonu için standart PO4-3 test yöntemi kullanılabilir.

 

1 g/m3 PO4-3= 21,3 g/m3MEK 110

Ürünün sülfit konsantrasyonu için ise sülfit test kiti kullanılabilir.

 

 

1 g/m3 SO3-2

= 10,9 g/m3 MEK 110

Taşıma ve Depolama:

Ürün, orijinal ambalajında ve maksimum sıcaklığı 30oC olan

 

kapalı ortamlarda depolanmalıdır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi

 

için ürün MSDS’ine bakınız.

 

Ambalaj :

25 kg bidon / 220 kg varil / 1.200 kg konteyner.

 

 

 

 

Son Makaleler

01 Temmuz 2016
01 Temmuz 2016

Bülten

Duyurular ve Kampanyalardan haberdar olmak için sizde bülten listemize abone olabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Tel       :0282 673 65 72

Fax      :0282 673 65 72

Gsm     :0532 341 82 86

e-posta :sultanuzun@mekkim.com

Kılıçoğlu Danış Towers Dumlupınar Cad. B Blok No:39 ÇORLU/ TEKİRDAĞ