Özel Endüstriyel Solventler

MEK-302  NON-CHLORINATED SOLVENT FOR TEXTILE MACHINERY CLEANING

 

SECURITY INFORMATION FORM

 

 

1. PRODUCT/ PREPARATION and FIRM/ BUSINESS DESCRIPTION

 

Code of Product           : MEK-302

 

Name of Product          : NON-CHLORINATED SOLVENT FOR TEXTILE MACHINERY CLEANING

 

Use                             : Solvent oil remover

 

Supplier                       : MEKKİM Makine Kimya San.Tiç.Ltd.Şti

 

Tel                               : 0282 6736572

 

Fax                              : 0282 6736572

 

 

 

2. PRODUCT COMPOSITION

 

Product composition

: Oil distillation

Cas number

: 64742-48-9

Classification

: R-65 R-10

 

 

 

3. DEFINITION OF DANGERS

 

If swallowed, it may cause possibly lung damage and medium density irritation on skin.

 

 

 

4. FIRST AID INFORMATIONS

 

Generally no need to be under treatment but medical advice can be necessary.

 

Respiration                   : Affected person should be taken to the open-air.

 

In case of skin contact  : Wash the skin with water and moisturize it with suitable cream.

 

In case of eye contact  : Wash the eye with water for about 15 minutes.

 

Swallow                        : Affected person should be taken to the nearest health station and DO NOT

 

 

INDUCE VOMITING.

 

5. FIREFIGHTING

 

Fire is extinguished with dust, foam and carbon dioxide. If possible, DO NOT USE water. Water must be used on cooling.

 

 

 

6. UNEXPECTED LIQUID FLOW

 

If it flows unexpectedly, VENTILATE the area, CONTROL the flow, DO NOT let it mix to the sewer, suppress all the explosion possibilities, extinguish SPARK, OPEN FIRE and keep all heating systems under control. Keep it away from smoke, ventilate and pick the flow in a secure area up.

 

 

 

7. TRANSPORTATION AND STORAGE

 

Use attention: Keep it away from heat, spark and open fire. Ventilate the use area.

 

Usage: DO NOT thin the solvent, immersion, spraying with a low pressure (Max. 4 bar), run with brush and tissue.

 

Storage attention: stockpile the barrels and jerry cans in a tall position; protect them against crash and hits. Keep warming between 0/25 centigrade. Keep them in a non-smoking area, away from heat, spark and sunshine.

 

 

 

8. ACCEPTABLE LIMITS and PERSONAL PROTECTION

 

NAME OF PRODUCT   : LT.EXP.8HRS:

 

300 ppm

 

PROTECTIVE GLOVES  : Chemical resistant gloves (caoutchouc)

 

EYE PROTECTION         : Chemical proof glasses should be used in case of eye contact.

 

 

HYGIENE                      : Wash the hands, after all shifts, before eating, smoking and toilet use.

 

9. PHYSICAL AND CHEMICAL

 

APPEARANCE              : Liquid

 

COLOUR                      : Colorless

 

SMELL /TASTE             : Precious little

 

RESOLUTION               : Insoluble in water

 

BOILING POINT            : 160 centigrade

 

IMMENSITY                 : 0,77 gr/ml

 

FLASH POINT               : 43 centigrade

 

SULFUR QUANTITY    : Less than 1

 

 

 

10. FAST RULE

 

In normal usage conditions, keep away from the heat, open fire and sparks.

 

 

 

11. TOXİCOLOGIC INFORMATIONS

 

MEDICAL INDICATIONS:

 

EYE and MUCOUS MEMBRANE : Eye and mucous membrane can be irritated.

 

NOSE                                      : its steam and dust can irritate the nose.

 

RESPIRATORY SYSTEM             : It can irritate the respiratory system.

 

SKIN                                       : It can irritate the skin.

 

DIGESTIVE SYSTEM                  : It can cause gastrointestinal diseases

 

NEURAL SYSTEM                     : It can cause headache and dizziness.

 

 

 

12. ECOLOGICAL INFORMATIONS

 

 

RESOLUTION                           : It is not valid for standard BOD/COD biodegradability.

 

 

 

13. TRANSPORTATION INFORMATION

 

 

 

 

 

LAND ROUTE/RAILWAY

SHIPPING

 

AIR TRANSPORT

 

UN NUMBER

: 1993

IMDG

: UN1268

UN NUMBER

 

: 1268

ADR CLASS

: 3

CLASS

: 3

CLASS

: 3

PACKING GROUP : 3

PACKING GROUP : 3

PACKING GROUP : 3

 

 

 

15. REGULATING INFORMATIONS

 

DESCRIPTIVE LABEL                  : Detrimental. NO IDENTIFIED DETRIMENT FOUND.

 

RISK PHRASES                          : R-65 if swallowed, it may damage the lungs.

 

R-66 In condition of constant use, it may cause dryness and cracks

 

on skin.

 

 

SECURITY INFORMATIONS        : S-35 This item and its container must be dropped safely.

 

S-62 If swallowed, DO NOT INDUCE VOMITING. Rapid medical treatment is required and container or label must be shown to the health professional.

 

 

 

16. OTHER INFORMATIONS

 

 

The users should take the attentions and precautions into consideration due to COSHH Essentials of the product. COSHH Essentials involve using the security materials during usage, at the same time the limits declared in 8. Part must be followed carefully. This Product is classified as "Detrimental". This is not because of its toxicological effects, on the contrary because of its detrimental effects on health during breathing.

MEK-302 KLORSUZ TEKSTİL MAKİNALARI TEMİZLEME SOLVENTİ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

1. MADDE / PREPARAT ve ŞİRKET / İŞLETMENİN TANIMI

 

Ürün kodu : MEK-302

Ürün adı : KLORSUZ TEKSTİL MAKİNALARI TEMİZLEME SOLVENTİ

Kullanım alanı : Solvent yağ alıcı

Tedarikçi Firma : MEKKİM Makine Kimya San.Tic.Ltd.Şti

Tel :    0 282 673 65 72

Faks :  0 282 673 65 72

 

2. ÜRÜN KOMPOZİSYONU

 

Ürün komposizyonu : Petrol destilatı

Cas no : 64742-48-9

Klaslama : R-65 R-10

 

3. TEHLİKELERİN TANIMI

 

Yutulduğu takdirde ciğerlerde tahribat yapar, deri üzerinde orta derecede tahriş yapabilir.

 

4. İLK YARDIM BİLGİLERİ

 

Genel olarak tedaviye gerek yoktur. Tıbbi tavsiye alınabilir.

Solunum : Etkilenen kişi açık havaya çıkartılır.

Deri teması : Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Deriyi nemlendirmek için uygun bir krem sürün.

Göz ile temas : Gözü 15 dakika süre ile bol su ile yıkayınız.

Yutma : En yakın sağlık merkezine gidilmeli maruz kalan kişi kesinlikle kusturulmamalıdır.

 

5. YANGINLA MÜCADELE

 

Yangın toz, köpük ve karbondioksit ile söndürülür. Mümkünse su kullanılmamalıdır. Su ancak soğutma

İşlemlerinde kullanılmalıdır.

 

6. BEKLENMEYEN DÖKÜLME DURUMLARI

 

Dökülme durumlarında havalandırma yapın, birikintiyi kontrol altına alın, lağıma karışmasını önleyin,

Bütün parlama kanallarını söndürün, KIVILCIM, AÇIK ATEŞ, ISI KAYNAKLARINI söndürün ve

Sigaradan uzak tutun, havalandırın ve emerek uygun bir alanda toplayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. NAKLİYE VE DEPOLAMA

 

Kullanım uyarıları : Isı, kıvılcım ve açık ateşten uzak tutun. Kullanılan bölgenin iyi havalandırılmasını

Sağlayın.

Kullanım şekli : Hiçbir şekilde seyreltmeden; daldırma, düşük basınçlı püskürtrme, (en fazla 4 bar)

 

 

Fırça ve bez ile uygulanır.

 

Depolama uyarıları : Varilleri ve bidonları dik olarak stoklayın, çarpma ve darbelerden koruyunuz.

 

Kullanım uyarıları : Isı, kıvılcım ve açık ateşten uzak tutun. Kullanılan bölgenin iyi havalandırılmasını

Sağlayın.

Kullanım şekli : Hiçbir şekilde seyreltmeden; daldırma, düşük basınçlı püskürtrme, (en fazla 4 bar)

Fırça ve bez ile uygulanır.

Depolama uyarıları : Varilleri ve bidonları dik olarak stoklayın, çarpma ve darbelerden koruyunuz.

0/25 derece arasında saklayınız. Sigara içilmeyen bölgede, ısı, kıvılcım ve direk güneş ışığından sa

 

8. KABUL EDİLEBİLİR LİMİTLER VE KİŞİSEL KORUNUM

ÜRÜN ADI : LT.EXP.8HRS:

300 ppm

 

KOROYUCU ELDİVENLER : Kimyasal maddeye dayanıklı eldivenler (nitril kauçuk)

 

 

GÖZ KORUMASI : Gözle temas edebilme ihtimaline karşı ; kimyasal maddeye dayanıklı gözlükler

Tavsiye edilir.

 

HİJYEN : Her vardiyanın sonunda, yemekten önce, sigara içmeden ve tuvalet kullanımında ellerinizi yıkayın.

 

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL

 

GÖRÜNÜŞ : Sıvı

RENK : Renksiz

KOKU / TAT : Çok hafif

ÇÖZÜNÜRLÜK TANIMI : Suda çözünmez

KAYNAMA NOKTASI : 160 santigrat derece

YOĞUNLUK / ÖZGÜL AĞIRLIĞI : 0,77 gr / ml

FLAŞ NOKTASI : 43 santigrat derece

KÜKÜRT MİKTARI (mg / kg) : 1 den az

 

10. SABİTLER

 

Normal kullanım koşullarında kararlı ısı, açık alev ve kıvılcımlardan uzak tutunuz.

 

 

 

 

11-TIBBI BELİRTİLER :

 

GÖZ ve MUKOZA TABAKA : Göz ve mukoz tabakasını tahriş edebilir.

BURUN : Buharı ve tozu burnu tahriş edebilir.

SOLUNUM SİSTEMİ : Üst solunum sistemini tahriş edebilir.

DERİ : Deriyi tahriş edebilir.

SİNDİRİM SİSTEMİ : Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabilir.

 

 

SİNİR SİSTEMİ : Baş ağrısı, baş dönmesine neden olabilir.

 

12. EKOLOJİK BİLGİLER

 

ÇÖZÜNÜRLÜK : Standart BOD/COD bio-çözünürlük değerleri geçerli değildir. Bu ürün doğal olarak çözünür.

 

13. ATIK

 

Alifatik hidrokarbonların atık prensipleri uygulanır. Yanıcı bir üründür ve yakılabilir.

 

14. NAKLİYE BİLGİLERİ

 

KARA / DEMİRYOLU DENİZ NAKLİYESİ HAVA NAKLİYESİ

UN NO : 1993 IMDG : UN 1268 UN NO : 1268

ADR SINIF : 3 SINIF : 3 SINIF : 3

PAKETLEME GRUBU : 3 PAKETLEME GRUBU : III PAKETLEME GRUBU : III klayınız

15. DÜZENLEYİCİ BİLGİLER

 

ÜRÜN ETİKETİ : Zararlı. TESPİT EDİLMİŞ BİR ZARARA RASTLANMAMIŞTIR.

RİSK İBARELERİ : R-65 Tehlikeli yutulması durumunda ciğerlere zarar verebilir.

R-66 Sürekli maruz kalınması durumunda deride kuruluğa ve çatlamaya neden olabilir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ : S-35 Bu madde ve konteynırı güvenli bir şekilde atılmalıdır.

S-62 Yutulması halinde kusturulmaya çalışılmamalıdır. Derhal tıbbi yardım

Alınmalı ve konteynır ya da etiket gösterilmelidir.

 

16. DİĞER BİLGİLER

 

Bu ürün resmi COSHH değerleri içerdiğinden kullanıcılar belirtilen uyarı ve önlemleri dikkate almalıdır.

COSHH değerleri uygulama esasında önerilen güvenlik malzemelerinin kullanılmasını gerektirir, aynı

Zamanda 8.bölümde belirtilen limitlere dikkat edilmelidir. Bu madde toksikolojik etkileri nedeniyle değil

Sadece solunma durumunda tehlike arz edebilme potansiyelinden ötürü tehlike olarak sınıflandırılmıştır.

 

KULLANIMI ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİDİR

Elektrik motorlarının temizlik ve bakımlarında kullanılan uçucu solventtir.

Kullanım Şekli

 • Daldırma
 • Püskürtme
 • Fırçalama

Kullanım Alanları

 • Alternatif akım motorlarının veya doğru akım motorlarının toz ,yağ, su ve su buharı atıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır. 
 • Jeneratörlerinin rotor ve kollektör gövdelerinde çeşitli nedenlerden dolayı oluşan kirliliğin ve kömür tozunun temizlenmesinde ve genel bakımlarında kullanılır. 
 • Sanayi kuruluşlarında çeşitli nedenlerden dolayı kirlenen elektrik ekipmanlarının temizliğinde ve bakımında kullanılır. Ekipmanların ömrünü uzatır. 
 • Tekstil sanayinde kullanılan dokuma,örme, iplik gibi çeşitli makinelerin genel veya özel bakımlarında kullanılır. Tozu ve yağı süratle uzaklaştırır.
 • Rulmanların, kasnak göbeklerinin, döner yatakların bakım ve temizliklerinde kullanılır. 
 • Gres yağı, makine yağı gibi tüm petrol turevli yağların temizliğinde kullanılır. 
 • Vernik, lak, polyester, mika, plastik,  kauçuk, , boya gibi maddelere zarar vermez.
 • Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, hava tutulması tavsiye edilir.

Son Gelişmeler

Bülten

Duyurular ve Kampanyalardan haberdar olmak için sizde bülten listemize abone olabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Tel       :0282 673 65 72

Fax      :0282 673 65 72

Gsm     :0532 341 82 86

e-posta :sultanuzun@mekkim.com

Kılıçoğlu Danış Towers Dumlupınar Cad. B Blok No:39 ÇORLU/ TEKİRDAĞ